ДокументаКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ- УСЛУГА ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЛЕЋНИХ ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА СТАРИЈИХ РАЗРЕДА

фебруар 2019.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА


План јавних набавки - 2019

фебруар 2019.

Детаљи


Завршни рачун - 2017

фебруар 2019.

Детаљи
Контакт:

Основна Школа ''Борислав Пекић''
Данила Лекића Шпанца 27, 11070 Нови Београд

++ 381 11 318 24 84
++ 381 11 318 73 75

direktor@skola-pekic.edu.rs - Директор школе
ppsluzba@skola-pekic.edu.rs - Педагог и психолог
sekretarijat@skola-pekic.edu.rs - Секретаријат
racunovodstvo@skola-pekic.edu.rs - Рачуноводство