Упознајте насОсновна школа «Борислав Пекић»
Школа «Борислав Пекић» је новооснована школа у новобеоградском насељу Бежанијска коса.


Од идеје до реализације 1986. – 2002. године

- 1986. године урађен је пројекат за изградњу школе
- два пута је постављен камен темељац
- 28.9.2000. године Министарство просвете је склопило уговор са Републичком дирекцијом за обнову о суфинансирању радова

- Министарству просвете и спорта Републике Србије као инвеститору у изградњи овог објекта помогле су и Владе Грчке и Јапана
- у пролеће 2001. почела је интензивна изградња (извођач радова ГП «Рад»)
- 12. јула 2002. године добила је име («Борислав Пекић») на предлог СО Нови Београд
- упис деце у школу почео је 19. августа 2002. године

- школа је почела је са радом 13. септембра 2002. године у новом објекту, док је колектив преузет из угашене Основне школе »Владимир Иљич Лењин» из које су пренета и сва наставна средства која се континуирано допуњују према могућностима школе
- Школу похађа око 1500 ученика са тенденцијом сталног раста броја ученика и наставника пошто се насеље Бежанијска коса интензивно насељава

- Ученици наше школе имају могућност да бирају који од четири страна језика ће учити (енглески, руски, француски и немачки)
- Школа је ушла у пројекат «Школски полицајац»


Активности и посете

- У току школске 2003. године била је један од учесника Петог међународног конгреса Педагошког клуба и тим поводом је угостила делегацију Бугарске
- У октобру месецу 2003. године школу је посетио грчки председник Константин Стефанопулос
- У истом месецу успешно је организовано тестирање ученика осмог разреда о познавању фундаменталних знања из природних наука (ТИМСС) у оквиру истраживања Међународне асоцијације за евалуацију у образовању

- У оквиру међународне сарадње – братимљење општина, ученици наше школе, као представници општине Нови Београд угостили су у децембру 2003. године ученике из једне од општина Прага
- У марту 2003. године, школа је била организатор Окружног (градског) такмичења из математике у сарадњи са Друштвом математичара Србије на ком је учествовало 1200 ученика

- управа школе је конкурисала сопственим пројектом на конкурс Министарства просвете и спорта РС (јануар 2003. г.) «Мултимедијални истраживачки центар за ученике» и како је пројекат усвојен школа је набавила неколико рачунара и остале видео и аудио садржаје према буџету пројекта

- Од школске 2003/2004. године стручни сарадници школе реализују разне пројекте у професионалној оријентацији ученика, корективном образовно-васпитном раду, програму рада на сузбијању малолетничке деликвенције, програму здравствене заштите ученика, еколошком програму школе и програму сарадње са родитељима

- У школи постоје Савет родитеља и Савет ђачке заједнице. Школа је члан многобројних удружења и савеза као што су Дечији савез, Црвени крст...

- У школи је присутан дух гостопримства и отворености за посете, предавања, такмичења, изложбе, спортске догађаје, међународну сарадњу као и жеља да постане центар за обуку – стручно усавршавање наставника


Oбјeкти вaспитнo-oбрaзoвнoг рaдa:

- учиoницe зa учeникa млaђих рaзрeдa (рaзрeднa нaстaвa).........16
- кaбинeти............. 19
- фискултурнa сaлa сa свлaчиoницaмa
- отворене терене за рукомет, одбојку и два кошаркашка игралишта- велики трг у дворишту, испред главног улаза
- трпeзaријa сa кухињом
- библиoтeкa сa читаоницом
- клуб за ученике
- спoртски тeрeни
- зубнa aмбулaнтa
- медијатека
Странице:

Контакт:

Основна Школа ''Борислав Пекић''
Данила Лекића Шпанца 27, 11070 Нови Београд

++ 381 11 318 24 84
++ 381 11 318 73 75

direktor@skola-pekic.edu.rs - Директор школе
ppsluzba@skola-pekic.edu.rs - Педагог и психолог
sekretarijat@skola-pekic.edu.rs - Секретаријат
racunovodstvo@skola-pekic.edu.rs - Рачуноводство