Слике

Посета завода за заштиту природе Србије

У оквиру Еколошке секције 18.12.2015. године група ученика осмог разреда учествовала је у радионици „Како заштитити птице од ветрогенератора“ у организацији Завода за заштиту природе Србије. Том приликом ученици су чули корисне информације о угрожености природних добара и Националних паркова наше земље и активно су дали допринос својим предлозима у решавању акутних проблема када су у питању незаштићене птице. Главни угрожавајући фактор природе је човек, а једино развијањем еколошке свести младих можемо допринети да сачувамо здраву животну средину која директно утиче на здравље свих живих бића на планети.

Организатори радионице:

Ивона Гојгић(библиотекар школе)
Анета Томић(предметни наставник биологије)Контакт:

Основна Школа ''Борислав Пекић''
Данила Лекића Шпанца 27, 11070 Нови Београд

++ 381 11 318 24 84
++ 381 11 318 73 75

direktor@skola-pekic.edu.rs - Директор школе
ppsluzba@skola-pekic.edu.rs - Педагог и психолог
sekretarijat@skola-pekic.edu.rs - Секретаријат
racunovodstvo@skola-pekic.edu.rs - Рачуноводство