Посебни планови образовно-васпитног радаУченички парламент

- Отвори


Школа за родитеље

- Отвори


Корективно образовни-васпитни рад

Са ученицима који спорије напредују у учењу, имају потешкоћа у праћењу наставе, као и са ученицима са проблемима у понашању, у школи се организује корективни образовно-васпитни рад. Идентификацију ученика са потешкоћама обавља разредни старешина у сарадњи са психологом и педагогом школе. Корективни образовно- васпитни рад организује се током читаве школске године који треба да омогући напредовање ових ученика. Примењују се следећи поступци:

- Примењују се следећи поступци:
1. упутства раз.стар. за рад са учеником
2. индивидуализована настава (посебне методе и садржаји рада на часу)
3. смањење захтева наставних садржаја
4. одржавање допунске наставе
5. рад са психологом школе – упознавање ученика са условима успешног учења, развој самопоуздања
6. рад са педагогом – похађање програма ''Научи да учиш'',отклањање непожељних облика понашања
7. израда планова за кућни рад, помоћ родитеља
8. израда индивидуалног образовног плана

ПП служба и разредне старешине ће непрекидно пратити напредовање ових ученика. Као и претходних година , према потреби, педагошко- психолошка служба интензивно сарађује са Диспанзером за ментално здравље Дома здравља Нови Београд, Центром за Социјални рад Нови Београд и ПП службом Основне школе ''Нови Београд'' - за децу са посебним потребама.Странице:

Контакт:

Основна Школа ''Борислав Пекић''
Данила Лекића Шпанца 27, 11070 Нови Београд

++ 381 11 318 24 84
++ 381 11 318 73 75

direktor@skola-pekic.edu.rs - Директор школе
ppsluzba@skola-pekic.edu.rs - Педагог и психолог
sekretarijat@skola-pekic.edu.rs - Секретаријат
racunovodstvo@skola-pekic.edu.rs - Рачуноводство