Слике

Рециклажни дан


Дана 17.11.2017. године у просторијама школе одржан је пројекат „Рециклажни дан“ у сарадњи са компанијом „Secopak“ из Београда.У пројекту су учествовали ученици трећег и четвртог разреда наше школе. Сви ученици су донели папир,пластику или лименке и лично учествовали у разврставању матерјала. Потом су присуствовали представи чија је тема рециклажа, са глумцима и мађионичарима и погледали филм о заштити животне околине и значаја рециклаже.Контакт:

Основна Школа ''Борислав Пекић''
Данила Лекића Шпанца 27, 11070 Нови Београд

++ 381 11 318 24 84
++ 381 11 318 73 75

direktor@skola-pekic.edu.rs - Директор школе
ppsluzba@skola-pekic.edu.rs - Педагог и психолог
sekretarijat@skola-pekic.edu.rs - Секретаријат
racunovodstvo@skola-pekic.edu.rs - Рачуноводство