Савет родитељаУслови за осигурање ученика
- Општи услови за осигурање
- Посебни услови за прелом кости
- Посебни услови за ученике и студентеe
- Општа табела инвалидитета
- Пријава штете

ОТВОРЕНА ВРАТА
- текст

Правила понашања
- текст

Правилник о мерама безбедности
- текст

Информатор о раду
- текст

ИЗВОД ИЗ СТАТУТА ШКОЛЕ погледајте
- текст

Програм примене Посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно васпитним установама погледајте
- текст

О насиљу у школама прочитајте
- текст

ПОСЛОВНИК САВЕТА РОДИТЕЉА погледајте
- текст

ПИСМО РОДИТЕЉИМА погледајте
- текстСтранице:

Контакт:

Основна Школа ''Борислав Пекић''
Данила Лекића Шпанца 27, 11070 Нови Београд

++ 381 11 318 24 84
++ 381 11 318 73 75

direktor@skola-pekic.edu.rs - Директор школе
ppsluzba@skola-pekic.edu.rs - Педагог и психолог
sekretarijat@skola-pekic.edu.rs - Секретаријат
racunovodstvo@skola-pekic.edu.rs - Рачуноводство