НАБАВКА УЏБЕНИКА ЗА I И II РАЗРЕД

Сви родитељи који су се одлучили за набавку уџбеника преко школе и извршили одређену уплату, могу да уплате разлику до целокупног износа, а рефундацију уплаћених средстава ће добити према упутству Градског секретаријата за образовање.

Списак књига можете погледати овде.