ОБАВЕШТЕЊЕ – ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ОПШТИНСКОГ ТАКМИЧЕЊА ОДРЖАНОГ У СУБОТУ 10.2.2024. ГОДИНЕ БИЋЕ ОКАЧЕНИ НА САЈТУ ОШ „БОРИСЛАВ ПЕКИЋ“

February 9, 2024

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ОПШТИНСКОГ ТАКМИЧЕЊА ОДРЖАНОГ У СУБОТУ 10.2.2024. ГОДИНЕ БИЋЕ ОКАЧЕНИ НА САЈТУ ОШ „БОРИСЛАВ ПЕКИЋ“

www.skola-pekic.edu.rs

У ВЕЧЕРЊИМ ЧАСОВИМА. ЕВЕНТУАЛНИ ПРИГОВОРИ СЕ ПОДНОСЕ ШКОЛИ (НАСТАВНИКУ МАТЕМАТИКЕ) КОЈУ УЧЕНИК ПОХАЂА, А СВЕ ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРИГОВОРЕ ШКОЛА ШАЉЕ ДО УТОРКА 13.2.2024.ГОДИНЕ У 15 ЧАСОВА И ТО НА МЕЈЛОВЕ.  

zalbe.treci.nbg@gmail.com       приговор за трећи разред

zalbe.cetvrti.nbg@gmail.com   приговор за четврти разред

zalbe.peti.nbg@gmail.com         приговор за пети разред
zalbe.sesti.nbg@gmail.com       приговор за шести разред
zalbe.sedmi.nbg@gmail.com    приговор за седми разред
zalbe.osmi.nbg@gmail.com       приговор за осми разред

У ПРИГОВОРУ НАВЕСТИ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА,ШИФРУ, УЧИОНИЦУ, ШКОЛУ И РАЗРЕД И ЗАДАТАК НА КОЈИ СЕ УЛАЖЕ ПРИГОВОР (УЗ КРАТКО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРИГОВОРА).

ПРИХВАЋЕНИ ПРИГОВОРИ БИЋЕ ОБЈАВЉЕНИ НА ИСТОМ САЈТУ У СРЕДУ 14.2.2024. ГОДИНЕ У ВЕЧЕРЊИМ ЧАСОВИМА.

АКТИВ НАСТАВНИКА МАТЕМАТИКЕ НОВОГ БЕОГРАДА