ШКОЛСКИ ОДБОР

Представници локалне самоуправе:
– Душан Иванишевић
– Ивана Црнојевић
– Сандра Миликић

Представници родитеља:
– Милица Костић Станковић
– Тијана Врањковић
– Срђан Пејовић

Представници запослених школе:
– Данило Милинковић
– Весна Петричевич
– Јелена Григоријев